הצעדים הראשונים שלכם באזרחות...
    1. חפש


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
-קישורים פרסומיים-
יותר למשתחרר
מצליחים באזרחות מהרגע הראשון
מאות קורסים
מותאמים למוסד הלימוד שלך
-קישורים פרסומיים-
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
עיצוב ואדריכלות
9 מתוך 10 שלומדים אצלנו מתקבלים ללימודים
הנדסה במרכז
איך תבחר בתחום ההנדסה שהכי מתאים לך?
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
לימודי תעודה
במכללות אורט
מתעניין בסחר בינ"ל ?
קורס פקידי מכס רשויים
-פרסומת-

מאות קורסים
מותאמים למוסד הלימוד שלך
יותר למשתחרר
מצליחים באזרחות מהרגע הראשון
...תוחרזאב םכלש םינושארה םידעצה
תובושת םג לבקל םוקמה ןאכ ?תוזוחמב הדובעה דרשמ תוכשל תואצמנ ןכיה ?הדובעה דרשמ י"ע רכומ יאבצ עוצקמ הזיא םיעדוי ךיא ,יחרזאל יאבצ עוצקמ תרמה לע תולאש םכל שי ?םתררחתשה
המרת מקצוע צבאי לאזרחי

במסגרת השירות הצבאי רכשתם לכם מקצוע צבאי – טוקיסט, רובאי,
חשמלאי מרכבה או טכנאות אלקטרוניקה.
אחדים מהמקצועות הצבאיים מוכרים על-ידי משרד העבודה
כמקצועות אזרחיים לכל דבר. במקרה כזה ניתן לזכות, בד"כ ללא צורך במבחן או קורס כלשהו, בדרגה מקצועית אזרחית המקבילה לשלב
המקצועי האחרון שרכשתם בצה"ל. כמו כן ניתן לזכות בהכרה בוותק
המקצועי שלכם.

?הדובעה דרשמ י"ע רכומ יאבצ עוצקמ הזיא םיעדוי ךיא
בפקודת השחרור מופיע ספח המציין את המקצועות הצבאיים
שרכשתם בתקופת השירות הצבאי. הספח נקרא "אישור על רכישת
מקצוע - טופס 528" . אם מצוין באישור זה ליד שם המקצוע הצבאי,
שקיים מקצוע ממשלתי מוכר מקביל לו, אתם עשויים לזכות בהכרה
מקצועית על-ידי משרד העבודה.

מי שמסיבה כלשהי לא קיבל את הספח, יכול לפנות גם אחרי השחרור לקצין העיר ולבקש "אישור על רכישת מקצוע" . עם האישור יש לפנות לאחד המשרדים המחוזיים של משרד העבודה. הבקשה על המרת
המקצוע הצבאי למקצוע אזרחי תידון על-ידי ועדה מיוחדת במשרד
העבודה.
ניתן להזמין את האישור שבנדון הביתה מבלי לטרוח כלל אל משרדי קצין העיר.

להלן רשימת לשכות משרד העבודה במחוזות, ומספרי הטלפון לפניה
אליהם:

ירושלים רח' יפו 30 6294926 -04
חיפה רח' חסן שוקרי 5 8619333 -04
תל אביב דרך פ"ת 86 5634111-03
באר-שבע בניין מרכז בגנה 6496466-08


קישורים:
יאבצ עוצקמ תשיכר לע רושיא תלבקל הינפה

גרסה להדפסה שלח לחבר

ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים